thông báo lùi thời gian tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K12  
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN K130  
Lịch học khóa đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan – K.144 (Đào tạo nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan)  
Lịch học khóa đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan – K.143 (Đào tạo nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan)  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KHAI HẢI QUAN K117 Khai giảng tháng 06/2019  
Thông báo chiêu sinh lớp khai hải quan khóa K116 - Tháng 4/2019  
Lịch học lớp Khai hải quan K114 (tối 2-4-6 Tháng 2/2019)