Quy định mới về thi CC khi hải quan 2019  
 • 12/07/2019
 • DT

Quy định mới về thi CC khi hải quan 2019

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

(từ ngày 01/7/2019)


Ngày 16/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (ĐLLTTHQ); trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động ĐLLTTHQ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và có một sô điểm mới về thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

*Về hồ sơ dự thi, bao gồm (01 bộ):

 1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư;
 2. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật;
 3. Hai ảnh màu 3x4cm (chụp không quá 6 tháng, mặt sau ghi họ tên, năm sinh);
 4. Riêng với đối tượng miễn thi: Văn bản ghi kết quả học tập (nếu trên bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi) hoặc Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên.

*Về trường hợp miễn thi:

 1. Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:
  • Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
  • Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
 2. Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:
 • Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng (ngày cấp bằng không quá 3 năm tính đến ngày dự thi).
 • Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

----------------------

 

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 22/2019/TT-BTC (đính kèm)

 


KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN  
 • 17/09/2020

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Tìm hiểu, biết để làm thủ tục hải quan.

 Học nghề để tìm việc làm trong lĩnh vực: giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, nhân viên khai hải quan, nhân viên đại lý hải quan.

Hệ thống kiến thức để tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục hải quan tổ chức

Hình ảnh những khóa học đã đào tạo tại trung tâm